Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky

Ilona Adamová, Na Návsi 7, Kolín-Štítary 280 02, IČ: 04731506

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb osobního charakteru Ilona Adamová (dále jen provozovatel) v provozovně Studio levandule na adrese Masarykova 823, Kolín 280 02, nebo v terénu, a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen kupující)

1.2. Provozovatel poskytuje služby osobního charakteru na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3 Nákupem dárkového poukazu, nebo objednáním konkrétního termínu služby, (osobně, telefonicky, e-mailem), projevil kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele. Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby nevyužít.

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy

Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky, osobně, e-mailem. Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas.

2.2. Přeobjednání

Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu na službu dostavit, informujte o tom provozovatele předem telefonicky, nejpozději však 48 hodin před zahájením služby. Pozdější zrušení termínu, přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.

2.3. Pozdní příchod

Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na službu se považuje za absenci zákazníka.

2.4. Absence zákazníka

V případě nepřítomnosti bez omluvy nebo příchodu na službu se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané služby, případně bude rovnou odečtena z hodnoty poukazu.

2.5. Odmítnutí služby

Služba může být provozovatelem odmítnuta v těchto případech:

 • zákazník neuhradí hodnotu dříve objednané služby, na kterou se nedostavil a nepřeobjednal termín min. 48 hodin předem
 • zákazník se dostaví na službu se zjevnými příznaky infekčního onemocnění
 • zákazník se dostaví na službu v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek
 • zákazník se dostaví na službu se zdravotními problémy medicínského charakteru
 • zákazník se dostaví na službu v nevyhovujícím hygienickém stavu
 • zákazník se během objednávání termínu službu vyjadřuje nepřístojným způsobem

2.6. Předčasné ukončení služby - zákazník je v těchto případech povinen službu uhradit v plném rozsahu původní objednávky.

Služba může být předčasně ukončena, pokud se:

 • během služby u zákazníka objeví zjevné příznaky onemocnění
 • u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek
 • během služby u zákazníka objeví zjevné příznaky jakýchkoli zdravotních problémů
 • během služby bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

2.7. Doprovod a přístupnost

Klienta objednaného na službu může doprovázet dospělá osoba.

2.8. Osobní věci a cennosti

Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před službou, během služby ani po službě neručí.

2.9. Informovaný souhlas zákazníka

Zákazník je povinen informovat se před službou o účincích, indikacích a kontraindikacích služby, toto je možné na internetových stránkách provozovatele, dotazem na provozovatele, případně před objednávkou zkonzultovat svou způsobilost ke službě se svým osobním lékařem. Pokud se rozhodne službu podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

2.10. Ceník služeb

Ceník služeb je k nahlédnutí v provozovně a na webových stránkách provozovatele. Všechny ceny jsou konečné.

3. Reklamace služeb

Vlasová stylistka nebo vizážistka odpovídá pouze za výsledek v okamžiku dokončení práce. Reklamace se podává ihned (nejlépe před zaplacením služby), případně co nejdříve po zjištění.

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a věrohodně doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Dárkový poukaz

4.1. Použití dárkového poukazu

Dárkový poukaz lze použít na úhradu dané služby. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou je nutno přesný druh požadované služby dohodnout při sjednávání termínu návštěvy. Služby jsou popsány na webových stránkách vizazistkailona.cz. Platbu dárkovým poukazem je třeba nahlásit před začátkem služby pro ověření platnosti.

4.2. Hodnota dárkového poukazu

Dárkové poukazy jsou vydávány s uvedenou nominální hodnotou. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze vracet v hotovosti. Poukaz s uvedenou nominální hodnotou lze čerpat postupně, do uplynutí doby platnosti vyznačené na poukazu.

4.3. Platnost dárkového poukazu

Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula doba platnosti poukazu. Dárkový poukaz lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem. Objednávání služeb hrazených dárkovým poukazem je nutno provést s dostatečným předstihem tak, aby rezervovaný termín mohl být dohodnut s provozovatelem do uplynutí doby platnosti poukazu, držitel dárkového poukazu je povinen si toto včas ověřit.

4.4. Lhůta platnosti

Lhůta platnosti dárkového poukazu je uvedena na dárkovém poukazu (Platnost poukazu do ...). Lhůtu platnosti nelze prodloužit.

Lhůta (platnost poukazu) je stanovena dle jeho nominální hodnoty:

do 500Kč 3 měsíce

nad 500Kč do 2000Kč 6 měsíců

nad 2000Kč 1 rok

Po uplynutí doby platnosti dárkového poukazu pozbývá tento platnost. V odůvodněných případech (nemoc, dočasné uzavření provozovny dle nařízení vlády, ...) je možné po domluvě s provozovatelem platnost poukazu prodloužit, toto prodloužení však musí proběhnout ještě v době platnosti dárkového poukazu.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost 20.11.2021

Zpracování osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas fyzické osobně Ilona Adamová, se sídlem Na Návsi 7, 280 02, Kolín - Štítary, IČ: 04731506, zapsané v živnostenském rejstříku registru města Kolína, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") zpracovávala tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • E-mail
 • Telefonní číslo

Tyto údaje je nutné zpracovat za účelem odpovědi na Váš dotaz nebo připomínku z kontaktního formuláře, a za účelem zpětného kontaktování pro účely využití služeb. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.

2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@paradis.cz

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Zaměstnanci 
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.